interiérové LED svietidlá

Naše interiérové LED svietidlá majú originálny dizajn, ktorý zohľadňuje náš zámer šetrenia elek-
trickej energie a vysokých úžitkových vlastností. Čím sú naše LED svietidlá výnimočné?

- navrhnite si farby, dizajn, tvary, svietivosť a príkon pri svietidlách SL justine fantasy. Urobte svoje
   obchodné, alebo kancelárske priestory výnimočnými.
- vo svietidlách používame výhradne špičkové LED diódy s vysokým merným výkonom
- vyrábame LED svietidlá s vysokým CRI až 95, „Zdravé svetlo“ s vlastnosťami podobnými prírod-
   nému slnečnému svetlu

Na osvetlenie priestorov našimi úspornými LED svietidlami je radosť sa pozrieť.

Zaujímavé technické a dizaj- nové riešenie pre skutočnú úsporu elektrickej energie.

Trocha fantázie do osvetlenia, navrhnite si vlastnú potlač, a-
lebo farbu stropných svietidiel.

Svietidlo pre náročných. In-
tenzita svietenia prekračuje bežné stropné kazetové svie-
tidlá 4x18W.

Spojenie čistého designu
a efektivity pre dosiahnutie
príjemného denného svetla.

Spojenie čistého designu
a efektivity pre dosiahnutie
príjemného denného svetla
s ešte väčšou intenzitou.

Doplnené o nosný hliníkový korpus s možnosťou uchy-
tenia priamo na stropných konštrukciách, alebo aj na stenách.

Praktické interiérové svietidlo s možnosťou úpravy uhlu svietenia, využiteľné v kance-
láriách, obchodoch, ale aj v priemysle.

Praktické interiérové svietidlo s možnosťou úpravy uhlu svietenia, využiteľné v kance-
láriách, obchodoch, ale aj v priemysle.

Praktické interiérové svietidlo s možnosťou úpravy uhlu svietenia, využiteľné v kance-
láriách, obchodoch, ale aj v priemysle.

Bodové svietidlo pre Váš inte-
riér, obchod, kanceláriu, chod-
by, sociálne zariadenia a pod.

Bodové svietidlo pre Váš inte-
riér, obchod, kanceláriu, chod-
by, sociálne zariadenia a pod.

Lepšia ako LED trubice. Reno-
vačná LED sada, ktorá dá Va-
šim starším svietidlám nové svetlo a nový dych.

Lepšie a výrazne efektívnejšie ako LED žiarivky. Svieťte sil-
nejšie a úspornejšie aj v star-
ších typoch svietidiel.

Dôvtipné riešenie pre Vaše staré svietidlá. LED renovačná sada, ktorá je efektivitou svie-
tenia a úspornosťou neporov-
nateľná so zastaranými tech-
nológiami osvetlenia.

Ideálne riešenie a LED svetel-
ný zdroj pre stropné svietidlá
600x600mm.