LED moduly a zdroje

Každý profesionál vo výrobe svetelných reklám bude súhlasiť, že prvým krokom k spokojnosti zákazníka je dobrý výber a návrh LED osvetlenia a následne dobrý produkt. My Vám ponúkame:

  • už 14-ročné skúsenosti s aplikáciou LED technológie vo svetelných reklamách. To sú tisíce rea-
    lizácií pre rôznych klientov v celej Európe. Stovky svetelných testov, podnetov klientov, úspešných pokusov, ale aj omylov vďaka ktorým sme sa stali lepšími.
  • vyrábame LED moduly, ktoré zohľadňujú podnety našich klientov, ich požiadavky na výnimočný svetelný efekt a to v dobrej cene
  • LED moduly vyrobené s použitím kvalitných a časom overených komponentov, ako napríklad LED diódy od japonskej firmy NICHIA
  • vynikajúce úžitkové vlastnosti našich LED modulov, vysoká svietivosť a k tomu patrične široký až 175st. uhol svietenia
  • moduly série optic určené na presvietenie z hrán menších a užších reklamných panelov, ale aj veľkých boxov s rozmermi napríklad 8x8m

Neponúkame Vám iba lacné LED moduly, ale lacné riešenia, ktoré reálne šetria Vaše náklady.

Modul s diódou od japonskej
firmy NICHIA vhodné do
menších nápisov a písmen.

Modul s diódami od japonskej firmy NICHIA.

Optimálny modul pre rôzne
druhy svetelných reklám
s diódami od NICHIE.

Vynikajúca svietivosť a rozptyl
svetla vďaka použitým diódam
NICHIA.

Vzhľadom na vyššiu svietivosť vďaka kvalitnej dióde od NI-
CHIE vhodný do hĺbok svetel-
ných reklám už od 120mm.

Kvalitné a efektívne presvie-
tenie väčších reklamných bo-
xov s modulmi na diódach NICHIA.

Vysokoúsporný LED modul
na japonských diódach NI-
CHIA s efektivitou až 180lm/W.

V našej ponuke najsilnejšie svietiaci modul pre bežné svetelné reklamy. Z jedného modulu až 470lm pre vynika- júci svetelný efekt.

Svetelné reklamy presvietené z hrany? To určite nie je na hrane.

Ešte lepší svetelný efekt pri presvietení reklám z hrany, aj pri tenších obojstranných pa-
neloch.

Výnimočne silný modul do veľkých panelov šírky 3-10m s vyššou tepelnou odolnosťou.

…aj tak malý modul dokáže zvýrazniť precíznosť a kvalitu Vašej práce.

Vysoká kvalita v dobrej cene, to je tento klasický LED modul do svetelných reklám.

Biely LED modul so svietivo- sťou 90 lumenov a príkonom iba do 0,7W. Väčší rozostup LED diód pre lepší rozptyl sve-
tla.

Najlepší rozptyl svetla! Rozo-
stup diód v module 50mm, svietivosť až 90lm, príkon iba 0,7W, to sú argumenty, ktoré prinášajú ozajstné šetrenie.

LED komplety vyrábané na
presvietenie citylightov.

Najsilnejší modul v našej po-
nuke do svetelných reklám. Až 6000 lumenov pre vynikajúci svetelný efekt.

Máte málo priestoru? Tento modul sa vojde práve všade, vyskúšajte!

Základný modul s červenými LED diódami v našej ponuke. Vynikajúci pomer svietivosti, kvality, príkonu a ceny.

Modul s červenými LED dió-
dami s predĺženým rozostu-
pom LED diód pre dobrý sve-
telný efekt.

Ideálny modul do svetelných reklám s menšou hrúbkou. Vďaka tomuto modulu uše-
tríte!

Vynikajúca svietivosť a rozptyl
svetla, nízky príkon, dobrá ce-
na.

Modul ideálny na podsviete-
nie a presvietenie malých re-
klamných nápisov. S IP66 ho môžete umiestniť aj priamo vonku.

Základný modul so zelenými LED diódami v našej ponuke. Vynikajúci pomer svietivosti, kvality, príkonu a ceny.

Modul so zelenými LED dió-
dami s predĺženým rozostu-
pom LED diód pre dobrý sve-
telný efekt.

Ideálny modul do svetelných reklám o menšej hrúbke. Vďa-
ka tomuto modulu ušetríte!

Maličký modul do maličkých nápisov. Ponúknite Vašim klientom viac...

Základný modul s modrými LED diódami v našej ponuke. Vynikajúci pomer svietivosti, kvality, príkonu a ceny.

Modul s modrými LED dióda- mi s predĺženým rozostupom LED diód pre dobrý svetelný efekt.

Ideálny modul do svetelných reklám s menšou hrúbkou. Vďaka tomuto modulu uše-
tríte!

Veľmi kvalitné vyhotovenie týchto strip pásov a vysoká svietivosť je zárukou Vašej spokojnosti.

Impulzný napájací adaptér do zásuvky s výstupným kone- ktorom Jack 2.1x5.5mm.

Interiérový zdroj na napájanie modulov s napájacím napätím 12V.

Malý zdroj s vysokým krytím IP67 vhodný do menších sve-
telných reklám.

Malý zdroj s IP67 určený na napájanie modulov stabilizo-
vaným napätím 12V.

Kvalitný časom overený zdroj určený na napájanie LED mo-
dulov so stabilizovaným výs-
tupom 12V.

Najpredávanejší zdroj v našej ponuke s veľmi dobrým po-
merom výkonu k cene.

Zdroj stredného výkonu na napájanie LED modulov.

Zdroj s prúdovo-napäťovou stabilizáciou na výstupe, pou-
žiteľný pre všetky typy nami vyrábaných modulov.

Zdroje série HLG s 5 ročnou zárukou, so stmievaním. Vhodné na napájanie všetkých nami vyrábaných typov mo-
dulov.

Zdroje série HLG s 5 ročnou zárukou, so stmievaním. Vhodné na napájanie všetkých nami vyrábaných typov mo-
dulov.

Zdroj so stabilizovaným výs-
tupom prúdu, vhodný na na-
pájanie modulov 1SL1W.

Zdroj so stabilizovaným výs-
tupom prúdu, vhodný na na-
pájanie modulov série 3W
a optic.

Zdroj so stabilizovaným výs-
tupom prúdu, vhodný na na-
pájanie modulov série 3W
a optic.

Kvalitný prúdový zdroj s 5 roč-
nou zárukou a IP67.