Vítame Vás na našich internetových stránkach.

Čo nájdete na našej stránke?

LED svietidlá a LED svetelné zdroje, ktoré vyrábame priamo na Slovensku. Vďaka tomu Vám vieme zaručiť vysokú kvalitu a prispôsobiť výrobky Vašim požiadavkám - výroba na mieru. Nie všetky naše výrobné možnosti sa dajú zhrnúť do štandardnej ponuky, a preto ak ste nenašli Vami hľadaný pro-
dukt, obráťte sa na nás. Vypracujeme Vám ponuku podľa Vašich potrieb.

Kto je za názvom Slov-Led Plus? Je to kolektív skúsených a pre prácu zanietených pracovníkov so 14 ročnými skúsenosťami. Nič o nás nevypovedá lepšie, ako množstvo prestížnych realizácií a spokojnosť zákazníkov. Naše LED osvetlenie nájdete po celej Európe, od Švédska, cez Pobaltské krajiny, Slovensko, Česko, Rakúsko, ale aj Chorvátsko či Belgicko alebo Katar.

V čom sú naše výrobky pre Vás prínosom? Prioritou každého zákazníka je atraktívna cena, kvalita, životnosť, celkovo nízke prevádzkové náklady a tým rýchla návratnosť investície do LED technoló-
gie. Tieto požiadavky sú zahrnuté vo všetkých našich výrobkoch. Ponúkame Vám vysokoúsporné LED svietidlá v mnohých technických parametroch zohľadňujúce Vaše individuálne potreby.

Ekológia nie je pre nás klišé. Už pri projektovaní našich výrobkov sme kládli veľký dôraz na ekoló-
giu. To sa prejavilo pri spôsobe výroby, používaní ekologických a do veľkej miery recyklovateľných materiálov. Hlavný a merateľný výsledok sú naše LED svietidlá, ktoré majú vysoký pomer svietivosti k spotrebovanej energii až 150 lm/W. Navyše naše svietidlá vyrábame s uhlom svietenia prispôsobe-
ným projektu. Táto vlastnosť je užitočná napr. aj pri nasvietení billboardov a znamená efektívnejšie využitie svetla a minimalizovanie svetelného smogu. Efektívnejšie svietenie šetrí nielen Vašu peňa-
ženku, ale aj prírodné zdroje našej zeme.

Výsledkom nášho snaženia sú výrobky s vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami a s vysokou kvali-
tou za priaznivú cenu. Naším sloganom je „...viditeľný rozdiel”, ktorým sa snažíme presadzovať
v pozitívnom zmysle nie len voči konkurencii, ale aj v prístupe k zákazníkom, dodaváteľom, našim pracovníkom a prostrediu, v ktorom žijeme.

Ďakujeme za návštevu našej web stránky a záujem o naše výrobky.