solárne LED lampy

Najdôležitejším parametrom pri solárnych LED svietidlách je ich príkon, respektíve pomer svietivosti a príkonu. Máme pre Vás výnimočnú ponuku: 

- LED svietidlá s merným výkonom až do 150lumenov na Wat, dá Vám niekto viac?
- v LED svietidlách používame tie najlepšie LED diódy v najvyšších triedach svietivosti s vhodným
   napájaním, tak aby sa v maximálnej miere využil úsporný potenciál LED diód
- kvalitné LED diódy a optimálne napájanie sú zárukou dlhej a bezporuchovej prevádzky
- svietidlá vyrábame s optikou svietenia na mieru podľa Vášho projektu. Svieťte adresne presne tam
   kde potrebujete a šetrite každý Wat energie!
- optimalizovaný uhol je výraznou konkurenčnou výhodou našich solárnych LED svietidiel a reflek-
   torov. Obzvlášť ho oceníte pri nasvietení billboardov.

Svieťte len tam, kde potrebujete a šetrite každý Wat. V spojení s vysoko úspornými LED svietidlami našej výroby ušetríte nemalé sekundárne náklady na solárne panely, batérie a pod.

Malý a univerzálny LED reflek-
tor so širokou škálou možné-
ho použitia.

Univerzálne svietidlo určené na nasvietenie reklám, histo-
rických pamiatok, kostolov
a pomníkov, atď.

Univerzálne svietidlo určené na nasvietenie reklám, histo-
rických pamiatok, kostolov
a pomníkov, atď.

Univerzálne svietidlo určené na nasvietenie reklám, histo-
rických pamiatok, kostolov
a pomníkov, atď.

Univerzálny LED reflektor na osvetlenie reklám, billboardov, iluminácie historických pa-
miatok, kostolov a pomníkov, fasád a pod.

Univerzálny LED reflektor na osvetlenie reklám, billboardov, iluminácie historických pa-
miatok, kostolov a pomníkov, fasád a pod.

Mechanicky odolný LED re-
flektor, určený pre náročné aplikácie so solárnym napá-
janím.

Mechanicky odolný LED re-
flektor, určený pre náročné aplikácie so solárnym napá-
janím.

Pouličné LED svietidlá so so-
lárnym napájaním vhodné
na osvetlenie ulíc, zastávok, prechodov pre chodcov, par-
kov, športovísk a pod.

Pouličné LED svietidlá so so-
lárnym napájaním vhodné
na osvetlenie ulíc, zastávok, prechodov pre chodcov, par-
kov, športovísk a pod.