výroba na mieru

Už naše štandardne vyrábané LED svietidlá Vám vieme prispôsobiť na mieru v mnohých technic-
kých parametroch. Predsa len ak ste nenašli v ponuke hľadaný výrobok, alebo máte nápad na vý-
robu atypického LED svietidla, obráťte sa na nás. V rámci našich technických a výrobných mož-
ností sa budeme snažiť navrhnúť a vyrobiť Vám LED osvetlenie na mieru.

Využite naše skúsenosti a neuspokojte sa s priemerom.

Lepšia ako LED trubice. Reno-
vačná LED sada, ktorá dá Va-
šim starším svietidlám nové svetlo a nový dych.

Lepšie a výrazne efektívnejšie ako LED žiarivky. Svieťte sil-
nejšie a úspornejšie aj v star-
ších typoch svietidiel.

Renovačný komplet na báze kvalitnej LED technológie, určený pre tradičné typy svietidiel a vhodný aj do korpusov staršieho dátumu výroby.

Ideálne riešenie a LED svetel-
ný zdroj pre stropné svietidlá
600x600mm.

Dôvtipné riešenie pre Vaše staré svietidlá. LED renovačná sada, ktorá je efektivitou svie-
tenia a úspornosťou neporov-
nateľná so zastaranými tech-
nológiami osvetlenia.

Led lišta, ktorou vytvoríte sve-
telné línie pre osvetlenie stro-
jov, montážnych liniek a pod.

Atraktívny, kvalitný a cenovo dostupný hliníkový profil, ideálny v spojení s našimi modulmi 1SL3Woptic-B na presvietenie z hrán.

SL ideal, tak ako jeho názov napovedá, je jednoduchým riešením komplikovaných tvarov svetelných reklám - nápisov.

SL line to nie sú obyčajné lišty,
to je riešenie pre Vás, na mie-
ru Vašich potrieb.

Na zákazku vyrábané moduly
do svetelných reklám T-Mo-
bile.

V prípade zájmu Vám vyrobí-
me LED svietidlá na mieru.

Univerzálne na mieru vyrába- né LED svietidlá v podobe líšt.